Tjänster

planering och rådgivning för din trädgård

Trädgårdsdesign online. Planering av din trädgård på distans.

design,
hel trädgård

Denna tjänst ger dig ett designförslag för din trädgård med genomtänkt form och funktion. Förslaget tas fram utifrån dina önskemål och behov samt förutsättningarna på platsen. Du väljer växter till din trädgård själv men får förslag på 4-5 växter som passar trädgårdens stil. Du får även förslag på markmaterial.

·        Skalenlig ritning i färg (2D) som visar ett designförslag över trädgården. Ritningen ger ett förslag till utformning och placering av trädgårdens olika delar som till exempel uteplatser, planteringsytor, gångar, gräsytor, träd, buskar och häckar etc.

·        Förslag på fyra – fem växter (med vetenskapligt och svenskt namn) som passar trädgårdens stil.

·        Förslag på markmaterial (t.ex. trä, natursten, grus).

·        Bilder på växtförslag.

·        Beskrivande text.

Vid beställning får du en utförlig checklista att fylla i för att beskriva vilken trädgård just du vill ha och vilka förutsättningar som finns i din trädgård. Tillsammans med ifylld checklista ombeds du återkomma med tomtkarta och foton på din trädgård.

 

Designprocessen börjar. När en idé till utformning av din trädgård tagits fram skickas en idéskiss till dig för avstämning.

 

Vi stämmer av och gör eventuella ändringar i idéskissen. 

 

När du känner dig helt nöjd med idéskissen färdigställs arbetet i en skalenlig ritning i färg tillsammans med övriga delar som ingår i tjänsten. Det färdiga arbetet skickas till dig via e-post.

Vi har kontakt under processens gång och det är bara att höra av dig vid frågor och funderingar.

 

En revidering ingår vid behov. 

 


·        11000 kr. Gäller tomter upp till 500 kvm.


·     12000 kr. Gäller tomter 501 – 1500 kvm.


·     13000 kr. Gäller tomter 1501 –
2500 kvm.


·     14000 kr. Gäller tomter 2501 kvm eller större.


Trädgårdsdesign. Planering av din trädgård på distans.

design och växtval,
hel trädgård

Med denna tjänst får du ett detaljerat designförslag för din trädgård med genomtänkt form och funktion samt komplett växtförslag för hela trädgården. Förslaget tas fram utifrån dina önskemål och behov samt förutsättningarna på platsen. Tjänsten inkluderar även förslag på markmaterial och plan för plantering och skötsel.

·        Skalenlig trädgårdsritning i färg (2D) som visar ett detaljerat designförslag över
trädgården. Trädgårdsritningen ger förslag till utformning och placering av trädgårdens olika delar som till exempel uteplatser, planteringsytor, gångar,
gräsytor, träd, buskar och häckar etc.

·        Komplett växtförslag till hela trädgården. Växtlista med vetenskapligt och svenskt namn för trädgårdens samtliga växter, samt antal.

·     Förslag på markmaterial (t.ex. trä, natursten, grus).

·     Bilder på några av de valda växterna.

·     Beskrivande text.

·     Planteringsplan som visar placeringen av växterna.

·     Skötselplan som visar hur du tar hand om den nya trädgården.

Vid beställning får du en utförlig checklista att fylla i för att beskriva vilken trädgård just du vill ha och vilka förutsättningar som finns i din trädgård. Tillsammans med ifylld checklista ombeds du återkomma med tomtkarta och foton på din trädgård.

Designprocessen börjar. När en idé till utformning av din trädgård tagits fram skickas en idéskiss till dig för avstämning.

 

Vi stämmer av och gör eventuella ändringar i idéskissen. 

 

När du känner dig helt nöjd med idéskissen tas växtförslag och övriga delar som ingår i tjänsten fram. 

 

Arbetet färdigställs i en skalenlig ritning i färg tillsammans med övriga delar som ingår i tjänsten. Det färdiga arbetet skickas till dig via e-post.

 

Vi har kontakt under processens gång och det är bara att höra av dig vid frågor och funderingar.

 

En revidering ingår vid behov. 

 

 

·        17000 kr. Gäller tomter upp till 500 kvm.

 

·     19000 kr. Gäller tomter 501 – 1500 kvm.

 

·     21000 kr. Gäller tomter 1501 – 2500 kvm.

 

·     23000 kr. Gäller tomter 2501 kvm eller större.

 

Trädgårdsdesign på distans

design och växtval,
del av trädgård

Använd denna tjänst om du exemplevis behöver hjälp med entrésidan av huset, ett område för barnens lek, en lugn plats för avkoppling eller något annat som en del av din trädgård.

Tjänsten ger dig ett detaljerat designförslag och komplett växtförslag för  ett område av din trädgård. Förslaget tas fram utifrån dina önskemål och behov samt förutsättningarna på platsen. Tjänsten inkluderar även förslag på markmaterial samt planteringsplan och skötselråd.

·        Skalenlig ritning i färg (2D) som visar ett detaljerat designförslag över området.

·        Komplett växtförslag för hela området med vetenskapligt och svenskt namn, samt antal.

·        Förslag på markmaterial (t.ex. trä, natursten, grus).

·        Bilder på några av de valda växterna.

·        Beskrivande text och skötselråd.

·        Planteringsplan som visar placeringen av växterna.

Vid beställning får du en utförlig checklista att fylla i för att beskriva dina tankar och drömmar för denna del av din trädgård och vilka förutsättningar som finns på platsen. Tillsammans med ifylld checklista ombeds du återkomma med tomtkarta och foton på din trädgård. 

Designprocessen
börjar. När en idé till utformning tagits fram skickas en idéskiss till dig för avstämning.

 

Vi stämmer av och gör eventuella ändringar i idéskissen. 

 

När du känner dig helt nöjd med idéskissen tas växtförslag och övriga delar som
ingår i tjänsten fram. 

 

Arbetet färdigställs i en skalenlig ritning i färg tillsammans med övriga delar som ingår i tjänsten. Det färdiga arbetet skickas till dig via e-post.

 

Vi har kontakt under processens gång och det är bara att höra av dig vid frågor och funderingar.

 

En revidering ingår vid behov.

 

 

Ta kontakt för prisuppgift.

 

 

Planering av din trädgård på distans.

Planteringsyta / rabatt

Denna tjänst hjälper dig med en planteringsyta eller rabatt i din trädgård. Du får komplett växtförslag för ytan samt planteringsplan och skötselråd. Förslaget tas fram utifrån dina önskemål samt förutsättningarna på platsen. 

·        Ritning i färg (2D).

·        Växtförslag med vetenskapligt och svenskt namn, samt antal.

·        Bilder på de valda växterna.

·        Beskrivande text och skötselråd. 

·        Planteringsplan som visar placeringen av växterna.

Vid beställning får du en checklista att fylla i för att beskriva dina tankar och drömmar för planteringsytan/rabatten och vilka förutsättningar som finns på platsen. Tillsammans med ifylld checklista ombeds du återkomma med måtten för planteringsytan och foton på platsen. 

Ett förslag tas fram utifrån din information och färdigställs i en ritning i färg tillsammans med övriga delar som ingår i tjänsten. Det färdiga arbetet skickas till dig via e-post.

Vi har kontakt under processens gång och det är bara att höra av dig vid frågor och funderingar.

 

En revidering ingår vid behov.

 

·      3000 kr. Gäller en yta upp till 5 kvm.

·     3800 kr. Gäller en yta på 6 – 15 kvm. 

       Vill du ha hjälp med en större yta så ta kontakt för prisuppgift.

Rådgivning för din trädgård på distans.

trädgårds-
rådgivning

Trädgårdsrådgivning ger dig en bra start för att komma framåt med dina trädgårdsplaner. Rådgivningen ger dig bra, grundläggande råd att utgå ifrån när du ska skapa din trädgård eller göra förändringar i din trädgård. Du får tips runt stil, växtval och material baserade på de förutsättningar som finns i din trädgård och dina behov och önskemål. Med den skriftliga rådgivningen får du också bilder som visar förslag på stil, växter och färger för din trädgård. Du får råd och idéer utifrån dina frågeställningar och funderingar. 

Trädgårdsrådgivning är en bra start för dig som vill utforma din trädgård själv men behöver hjälp för att komma framåt med trädgårdsplanerna.

 

·        Skriftligt dokument med rådgivning för din trädgård.

·        Bilder som visar förslag på stil, växter och färger för din trädgård.

       Ritning ingår ej i Trädgårdsrådgivning 

Du får en checklista att fylla i där du beskriver dina önskemål och drömmar för din trädgård, dina frågor och funderingar, samt vilka förutsättningar som finns i
din trädgård. Tillsammans med checklistan ber vi dig återkomma med bilder på din trädgård.

Utifrån din information tar vi fram rådgivning för din trädgård som vi sammanställer skriftligt tillsammans med bilder. Det färdiga arbetet skickas till dig via e-post.

 2500 kr.

 

Trädgårdsdesign online. Planering av belysning för din trädgård.

belysningsplan

Ta hjälp med planering av belysning för din trädgård. Med väl vald belysning blir trädgården inbjudande och trivsam även när mörkret faller. Ljussättning i trädgården skapar en välkomnande och trygg känsla. Med belysning skapas vackra blickfång och ett fint djup i trädgården. 

Belysningsplan kan beställas som tilläggstjänst.

En skalenlig ritning (2D) med belysningsplan för din trädgård. Belysningsplanen visar förslag på placering av belysning samt typ av armaturer.

Vid beställning får du beskriva dina tankar och önskemål för belysningen. 

 

En belysningsplan för din trädgård tas fram och det färdiga arbetet skickas till dig via e-post.

 

 2500 kr.

Trädgårdsdesign online. PPlanering av din balkong / uteplats.

balkong / uteplats

Har du svårt att få den rätta känslan på din uteplats? Med rumslighet, växter, möbler och inredning blir din uteplats inbjudande och trivsam. Vi tar fram ett förslag för din uteplats utifrån dina önskemål och behov samt förutsättningarna på platsen.

 

·        Skalenlig ritning i färg (2D) som visar ett förslag för uteplatsen med rumslighet, möbler, växter etc.

·     Lista med förslag på möbler.

·     Växtförslag för hela uteplatsen. Växtlista med vetenskapligt och svenskt namn, samt antal.

·     Bilder som visar den tänkta stilen med växter, möbler, inredning och färger.

·     Skötselråd.

·     Beskrivande text.

Vid beställning får du en checklista att fylla i för att beskriva dina tankar och drömmar för uteplatsen och vilka förutsättningar som finns. Tillsammans med ifylld checklista ombeds du återkomma med måtten för uteplatsen och foton. 

Ett förslag tas fram utifrån din information och färdigställs i en ritning i färg tillsammans med övriga delar som ingår i tjänsten. Det färdiga arbetet skickas till dig via e-post.

Vi har kontakt under processens gång och det är bara att höra av dig vid frågor och funderingar.

En revidering ingår vid behov.

 

·     3800 kr. Gäller en yta upp till 15 kvm.

·     4800 kr. Gäller en yta på 16 – 50 kvm.

·     5800 kr. Gäller en yta på 51-100 kvm. 

       Vill du ha hjälp med en större yta så ta kontakt för prisuppgift.

Presentkort för planering av din trädgård.presentkort

Ge bort ett presentkort på trädgårdsdesign. Ett presentkort på trädgårdsdesign är en uppskattad gåva till den som nyss byggt hus och ska skapa en ny trädgård eller den som vill göra förändringar i sin trädgård och önskar hjälp och idéer. 

Presentkortet köps med valfritt belopp och kan användas för valfri tjänst på Trädgårdsdesign online. 

Presentkortet levereras via post eller digitalt enligt önskemål.

Stäng meny
×